PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

SUSUNAN PENGURUS PKK
DESA PECANGAKAN

KETUA I                      : KHIKMAH
KETUA II                    : SUCIYATI

SEKRETARIS I           : MALIYAH
SEKRETARIS II         : SRI HARTATI

BENDAHARA I           : KHUMILAH
BENDAHARA II         : MUTAHAROH

 
POKJA I
1. NUR LAELAH
2. SRIYATUN
3. SUSIYAM
4. SUWATI
5. ABDUN SYAKUR

 

POKJA II
1. SRI WAHYUNI
2. RUBIYANTI
3. SITI MASRIPAH
4. NING SUPRIYATI N.
5. ERI SETIYANTO

 

POKJA III
1. SRINI HASTUTI
2. RETNO
3. SUMIYATI
4. SUELIYAH
5. AGUS EFENDI

 

POKJA IV
1. SUSI MAININGRUM
2. SITI SOLEKHAH
3. SITI MUYASAROH
4. SOLIKHATUN
5. AMAT JONHADI