AGAMA

 

2. JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA
a. Islam 1.595 Jiwa
b. Kristen –  Jiwa
c. Katholik 1  Jiwa
d. Hindu –  Jiwa
e. Budha –  Jiwa
f. Aliran Kepercayaan –  Jiwa

 

diagram